Polonezkoy – śladami polskich emigrantów

Okazuje się, że mało jest na świecie miejsc, w których nie było Polaków. Historia – dziwna, tragiczna, skomplikowana , często nieprzewidywalna zawiodła naszych rodaków także do Turcji. A my podążyliśmy ich śladami do Polonezkoy, polskiej wsi położonej pod Stambułem. Polonezkoy, czyli po turecku „polska wioska” została założona w 1842 roku z inicjatywy Księcia Adama Czartoryskiego (stad inna jej nazwa – Adampol). Znaleźli tu schronienie polscy emigranci, uczestnicy kolejnych powstań, także wojny krymskiej. Na wykupionych ziemiach stworzono staraniem wielu Polaków „małą ojczyznę”. Dowodem tego jest zachowany do dziś język polski i liczne inne ślady polskości, m.in. zabytkowy cmentarzyk. A stąd już niedaleko do Stambułu. Tam z kolei zachwyciło nas bogactwo zabytków pamiętających czasy Konstantyna Wielkiego i imperium osmańskiego. Pozostałe atrakcje, m.in. rejs na wyspę Buyukadę czy pobyt na plaży nad Morzem Czarnym pozostawiły w nas wiele pozytywnych emocji, a może pomysł powrotu, bo nigdy dosyć wrażeń.

Ania